Az Academic Singles Általános Szerződési Feltételei (ÁSzF)

Printer versionPDF version

(utoljára módosítva 2020/06/24)

A következő Általános Üzleti Feltételek azokat a feltételeket határozzák meg, amelyek elfogadásával a be2 S.à.r.l., 13 rue du Commerce, L-1351 Luxemburg, Fax: +36 15777340, E-mail: [email protected] (a továbbiakban „Academic Singles”) által üzemeltetett Academic Singles-szolgáltatás használható.

A Academic Singles-nál való regisztrációjával elismeri az ügyfél, hogy a Academic Singles Általános Üzleti Feltételeit elolvasta és elfogadja. Ezzel az Általános Üzleti Feltételek a szerződés részét képezik.

A Academic Singles összes ügyfelére kizárólag a jelen Általános Üzleti Feltételek érvényesek, még akkor is, ha a szolgáltatást Magyarországon kívülről használja vagy éri el. Az ügyfél ettől eltérő Általános Szerződési Feltételeit nem fogadjuk el.

Megjegyzés: szolgáltatásaink nem elérhetőek luxemburgi lakóhellyel rendelkezők számára. A luxemburgi lakóhellyel rendelkezők számára a regisztráció sem megengedett. Ezen ÁSZF 13. (3), 2. (6), 8. (3), 8. (1) §3, 9. (1) §4 pontjai többé már nem vonatkoznak a luxemburgi lakóhellyel rendelkező fogyasztókra / ügyfelekre.

A 18 életévüket még be nem töltött személyek számára a Academic Singles-szolgáltatás használata nem megengedett.

1. Szerződés tárgya

(1) Az ügyfél és a Academic Singles között fennálló szerződés tárgyát képezhetik csakúgy díjmentes, mint díjköteles szolgáltatások. A díjköteles szolgáltatás igénybevétele előtt az ügyfél arra vonatkozó értesítést kap, hogy az adott szolgáltatás díjköteles, és megrendeléskor milyen költségek terhelik őt. A Academic Singles többek között a következő szolgáltatásokat nyújtja ügyfeleinek (lásd „3. Academic Singles-szolgáltatás és szolgáltatási terjedelem”):

 • Személyiségteszt elvégzése;
 • Egyéni teszteredmény kidolgozása azoknak az adatoknak az alapján, amelyeket az ügyfél a személyiségteszt keretein belül megadott. Ügyfelünk ekkor nem csak önmegáról tud meg fontos dolgokat, hanem ezenfelül ideális partnerének leírását is megkapja;
 • Ügyfél felvétele a be2 S.à.r.l. adatbankjába és adatainak kezelése;
 • Más be2 S.à.r.l.-ügyfelekkel történő kapcsolatfelvétel lehetővé tétele.

(2) Az ügyfél és a Academic Singles között létrejövő szerződés tárgyát semmi esetre sem képezi sem házassági tanácsadás sem házasságközvetítés, továbbá semmilyen folyamatos és visszatérő munkaszerződés jellegű, párkapcsolat vagy házasság közvetlen létrejöttére irányuló tevékenység.

(3) A Academic Singles szolgáltatásait kizárólag privát célokra nyújtja. A regisztrációval az ügyfél kötelezi magát arra, hogy ezeket a szolgáltatásokat kizárólag privát, és nem üzleti célokra használja fel.

(4) A szerződés magyar nyelven köthető meg.

(5) A tárgybeli szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek. A szolgáltató a szerződéseket iktatja és Ön jogosult szerződéséhez utóbb hozzáférni – az adatvédelmi jogszabályokban a személyes adatok megőrzési idejére vonatkozó rendelkezéseket is figyelembe véve.

2. Academic Singles-szolgáltatás használata és szerződéskötés

A szerződés megkötéséhez, azaz a szolgáltatás igénybevételéhez az alábbi lépések megtétele szükséges: (Részletesebb információkért kérjük, hogy olvassa el a további bekezdéseket.)

1. Regisztráció. (Amennyiben mobil applikáció segítségével kíván regisztrálni, kérjük, töltse le a 2 (1). pontban megnevezett alkalmazásokat.)

2. Megerősítés. Miután valamennyi szükséges adat bevitele megtörtént, kérjük, hogy erősítse meg regisztrációját a vonatkozó megerősítő gombra történő kattintással, amely egyben az Általános Szerződési Feltételek megismerését és elfogadását, valamint az Adatkezelési tájékoztató tudomásul vételét is jelenti.

3. Fizetési kötelezettségek elfogadása. E rész kizárólag a díjköteles szolgáltatások esetében irányadó. A szerződés a fizetési kötelezettségek megerősítését kifejező gombra történő kattintással jön létre.

A szükséges lépések megtételét követően egy visszaigazolást küldünk az Ön részére. A szerződés megkötése érdekében további lépések megtételére nincs szükség.

(1) A Academic Singles-szolgáltatás használata kizárólag a sikeres regisztrációt követően lehetséges. A regisztráció során az ügyfél kiválasztja a felhasználónevét, amelyen keresztül a többi Academic Singles-ügyfél őt megismerheti, és egy egyéni jelszót. Alternatív lehetőségként az ügyfél a saját maga által megadott felhasználónév helyett kaphat automatikusan egy úgynevezett „Kódnevet” is a Academic Singles-től. Az e-mail cím megadása kizárólag a Academic Singles ügyféllel való kapcsolatfelvételéhez szükséges, ezt az e-mail címet nem kapja meg más Academic Singles-ügyfél.

(2) A regisztrációval elfogadja az ügyfél a jelen Általános Üzleti Feltételeket, és kijelenti, hogy nagykorú, tehát betöltötte 18. életévét.

(3) Már a regisztrálás során létrejön a Academic Singles és az ügyfél közötti első (díjmentes) szerződéses jogviszony, amelyre az Általános Üzleti Feltételek hatályosak.

(4) A díjköteles szolgáltatás megrendeléskor a regisztrált ügyfél egy további, a regisztrációtól elkülönített, Academic Singles-vel fennálló szerződéses jogviszonyba egyezik bele (úgynevezett „Prémium tagság”), amelyre szintén az Általános Üzleti Feltételek hatályosak. Az ügyfél ennek a további szerződéses jogviszonynak a létrejötte előtt értesül a szolgáltatás díjkötelezettségéről, továbbá a mindenkor érvényes árakról és fizetési módokról. Ez a további, a díjköteles szolgáltatásokra vonatkozó szerződéses jogviszony azáltal jön létre, hogy az ügyfél a fizetési kötelezettségét az adott internetoldalon/alkalmazás oldalán a megerősítés mezőre kattintva elfogadja.

(5) Az ügyfél kijelenti, hogy a regisztráció, valamint a későbbi megrendelés és fizetés során megadott adatok megfelelnek a valóságnak.

(6) A Academic Singles fenntartja az ügyfél Academic Singles szolgáltatásokhoz való hozzáférésének zárolási jogát, amennyiben az ügyfél a szolgáltatást jogellenesen vagy a jelen Általános Üzleti Feltételekben rögzített kötelezettségeit megsértve használja. A hozzáférés előzőkben felsorolt okokból történő zárolása azonban nem módosítja a letiltott ügyfél megrendelt szolgáltatásra irányuló fizetési kötelezettségeit. A Academic Singles számára már kifizetett díj ebben az esetben 350 EUR összegig nem kerül visszafizetésre, hanem azt szerződésben foglalat büntetésként visszatartjuk. A Academic Singles ebből kifolyólag kifejezetten fenntartja arra irányuló jogát, hogy olyan ügyfelektől, akik nem fizettek díjat, vagy 350 EUR összegnél alacsonyabb díjat fizettek, 350 EUR összegnek megfelelő átalány formájában szerződésben foglalt büntetést követeljen. A ténylegesen létrejövő magasabb kárigény érvényesítését ez nem zárja ki.

(7) Az alábbi technikai eszközök nyújtanak segítséget az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően történő azonosításához és kijavításához:

 • a regisztráció során gondoskodunk arról, hogy minden kötelező mező kitöltésre kerüljön;
 • amennyiben valamely szükséges információ hiányzik, figyelmeztetés jelenik meg az oldal szélén;
 • néhány mező (pl. e-mail cím) esetében ellenőrizzük a bevitt adatok formátumának megfelelőségét, s szükség esetén figyelmeztetés jelenik meg az oldalon;
 • továbbá bármikor lehetősége van ügyfélszolgálatunkkal (a fenti elérhetőségeken keresztül) felvenni a kapcsolatot.

3. Academic Singles-szolgáltatás és szolgáltatási terjedelem

(1) A Academic Singles szolgáltatásai a regisztrációt követő személyiségteszttel indulnak. Ez a teszt egy pszichológiai szempontból kiválogatott és felépítetett kérdéssorból áll, amelyet az ügyfélnek meg kell válaszolnia.

(2) Az ügyfelek válaszai alapján a Academic Singles egy egyéni, elektronikus formátumú teszteredményt állít össze az ügyfélről. Ezt a teszteredményt továbbítjuk az ügyfélnek.

(3) Ezen túlmenően az ügyfél válaszait, a válaszai alapján összeállított teszteredményt és további személyes adatokat felvesszük a be2 S.à.r.l. adatbankjába, és ott az összes többi be2 S.à.r.l.-ügyfél adataival összehasonlítjuk. Ez az összehasonlítás egy matematikai algoritmus alapján történik (számításos eljárás), amely két ügyfélprofil megfeleltetésére vonatkozó kijelentéseket tesz lehetővé.

(4) Ennek a másik Academic Singles-ügyfél adataival történő összehasonlításnak az eredményeképpen az ügyfél anonim ügyfélprofilok formájában megkapja azoknak az ügyfeleknek a listáját, akik a legjobban illenek hozzá.

(5) Az ügyfél ekkor felveheti a kapcsolatot a számára javasolt többi Academic Singles-ügyféllel. Az ügyfelek közötti közvetlen kapcsolatfelvételt a Academic Singles azonban alapvetően csak mindkét ügyfél kölcsönös beleegyezése esetén engedélyezi. Egy ilyen kölcsönös beleegyezés úgy jöhet létre, hogy az egyik ügyfél anonim ügyfélprofilját elküldi az általa kiválasztott másik ügyfél számára (úgynevezett „kapcsolatfelvétel”). A másik ügyfél ekkor eldöntheti, hogy szeretne-e válaszolni vagy sem. A jelen Általános Üzleti Feltételek értelmében kapcsolatfelvételnek minősül az is, ha az ügyfél beleegyezik egy másik ügyfél kapcsolat-felvételi kérésébe. A Academic Singles-ügyfelek a Academic Singles belső kommunikációs rendszerén keresztül kommunikálnak egymással. Némely országokban a Prémium Tagok számára elérhető a videóhívás funkció.

(6) A kapcsolat-felvételi lehetőség, valamint az üzenetek továbbítása alapvetően díjköteles, kivéve ha a szerződés megkötésekor erről eltérően egyeztek meg.

(7) A Academic Singles belső kommunikációs rendszerén keresztüli kapcsolat-felvételi és üzenet-továbbítási lehetőséget az ügyfél egy szerződésben rögzített időtartamra, pl. három vagy hat hónapra, megvásárolhatja (úgynevezett „szerződéses időtartam”).

A szerződében rögzített időtartam elszámolása esetén a hónap alatt nem naptári hónap, hanem a hónap naptár alapján meghatározott egy bizonyos napjától a következő hónap ugyanazon napjáig számított egy hónap (pl. február 15-től március 15-ig) értendő. Amennyiben egy hónapok alapján meghatározott határidő esetében hiányzik az utolsó hónap határidő lejártához meghatározott napja, úgy a határidő ennek a hónapnak az utolsó napjával ér véget (pl. lejár egy háromhavi határidő, ami november 30-ával indult, akkor annak a következő év február 28-án van vége).

(8) Mielőtt az ügyfél díjköteles szolgáltatásokhoz férhetne hozzá, a fennálló díjkötelezettségre vonatkozóan kifejezetten tájékoztatjuk őt. A vonatkozó díjakról, a szolgáltatások terjedelméről és a mindenkori fizetési módokról az adott díjköteles szolgáltatás megrendelésekor nyújtunk tájékoztatást. A fizetési folyamatot és a teljes cím megadását követően az ügyfél igénybe veheti a díjköteles szolgáltatást.

(9) A Academic Singles nem garantálhatja a Academic Singles-ügyfél személyiségtesztben megadott adatainak helyességét.

A Academic Singles nem garantálhatja, hogy a szerződéses időtartamon belül sikeres kapcsolatfelvételre kerül sor, kivéve ha a szerződéskötéskor erről kifejezetten máshogy egyeztek meg.

(10) A Academic Singles szolgáltatása alapvetően non-stop elérhető (24/7). Az éves átlagos rendelkezésre állás 99,5%. Ez nem foglalja magában a karbantartási munkák és szoftver-kiadások miatti kiesőidőket, továbbá nem foglalja magában azokat a kiesési időket sem, amelyeket a Academic Singles nem befolyásolhat, és amelyek miatt a szolgáltatás interneten keresztül nem elérhető, mint vis major, eladósodott harmadik fél stb. A Academic Singles javasolja mindenesetre ügyfeleinek, hogy a Academic Singles-szolgáltatás terjes terjedelemben való használhatóságának érdekében a legújabb (kereső) technológiákat alkalmazzák, vagy azok számítógépen való alkalmazhatóságát biztosítsák (pl. Java Skript-ek, sütik, felugró ablakok aktiválása). Ez az elavult vagy általánosan nem elismert technológiák alkalmazásakor nem biztosítható.

(11) Az ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy minden az általa a(z) Academic Singles webhelyre/alkalmazásba feltöltött tartalom az összes felhasználó számára láthatóvá válik az ajánlott névjegyek között. Ez akkor is így történik, ha más felhasználók esetlegesen más be2 S.à.r.l. webhelyeken/alkalmazásokon keresztül regisztráltak a(z) be2 S.à.r.l. szolgáltatásaira. Ennek megfelelően az ügyfél is kiélvezheti a(z) be2 S.à.r.l. központi adatbázisának a szolgáltatások révén nyújtott azon előnyeit, amelyek az ajánlott névjegyek listájának különböző tartományain keresztül érhetők el.

4. Ügyfél és Academic Singles közötti értesítések, Panaszkezelés

(1) A Academic Singles az ügyfelet a „login”-t, tehát az ügyfél felhasználónév és jelszó (alternatív esetben: a számára kiosztott kódnév”) megadásával történő bejelentkezését követően vagy egy megfelelő képernyőmaszkokon keresztül vagy az ügyfél által a regisztrációkor megadott e-mail címen keresztül értesíti.

(2) Az ügyfél a Academic Singles számára vagy e-mailben, a Academic Singles-oldalakon megnevezett e-mail címen keresztül vagy levélben vagy faxon küldhet értesítéseket (E-mail: [email protected], be2 S.à.r.l., 13 rue du Commerce, L-1351 Luxemburg, Fax: +36 15777340). Az egyértelmű azonosításhoz és a visszalelések elkerülése érdekében ekkor az ügyfélnek kötelező érvénnyel meg kell adnia a Academic Singles számára küldött értesítésben legalább a Academic Singles-nél regisztrált e-mail címét és az országot, amelynek a Academic Singles-szolgáltatását használja, valamint a felhasználónevét (alternatívaként: a számára kiadott kódnevet).

(3) Panaszkezelés

(a) A Academic Singles által nyújtott valamennyi szolgáltatással kapcsolatos kifogását, illetve panaszát az ügyfélszolgáltunk fenti elérhetőségein keresztül nyújthatja be.

(b) Kérjük, hogy küldje meg számunkra a panasszal kapcsolatos valamennyi rendelkezésére álló információt annak érdekében, hogy panaszát ügyfélszolgálatunk teljes körűen ki tudja vizsgálni.

(c) Az írásbeli panaszokat – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – beérkezésüktől számított 30 napon belül kivizsgáljuk.

(d) Amennyiben panaszát elutasítjuk, Önt megfelelően tájékoztatjuk írásban arról, hogy mely hatósághoz illetve békéltető testülethez fordulhat.

(e) A Academic Singles megfelelő lépéseket tesz az esetleges sérelmek orvoslása érdekében.

(f) Amennyiben Ön úgy gondolja, hogy fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogai sérültek, jogosult a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulni. További információért kérjük, látogasson el az alábbi weboldalra: https://jarasinfo.gov.hu/

(g) Ön jogosult továbbá lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye szerinti békéltető testület eljárását kezdeményezni. További információt a következő weboldalon talál: https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

(h) Online fogyasztóvédelmi problémáját jogosult az Európai Unió fogyasztóvédelmi vitarendezés tekintetében illetékes szervéhez benyújtani. Részletes információkért kérjük, kattintson az alábbi linkre: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

5. Academic Singles felelőssége

(1) A Academic Singles nem felel a Academic Singles-ügyfelek által a személyiségtesztben megadott adatok helytállóságáért. A Academic Singles ebből eredően nem felel a létrehozott teszteredmény helyességért és az ügyfélprofilok összehasonlításáért sem, mivel a teszteredmény létrehozása és az ügyfélprofilok összehasonlítása meghatározó jelleggel a megadott adatok alapján történik. 

(2) A Academic Singles-ügyfelek közötti közvetlen kapcsolatfelvétel a kölcsönös beleegyezés esetében következik be (lásd a „3. Academic Singles-szolgáltatás és szolgáltatási terjedelem”, 5. szakasza). A Academic Singles ebből kifolyólag nem felel azért, ha a szerződéses időtartam alatt nem történik kapcsolatfelvétel. A Academic Singles azonban annyiban tartozik az ügyfeleknek a Academic Singles-ügyfelek közötti kapcsolatfelvétel vonatkozásában, hogy megtesz mindent a műszaki feltételek biztosítása érdekében.

(3) A Academic Singles nem felel az adatokkal és információkkal való visszaélésért, mivel a kifejezett tiltás ellenére (lásd a „6. Ügyfél kötelezettségei) is lehetséges, hogy az ügyfelek a Academic Singles szolgáltatását nem megengedett vagy törvényellenes módon használják. A Academic Singles ebből eredően nem felel azokért az esetekért sem, ha maga az ügyfél által harmadik fél számára kiadott információkkal utóbbi visszaél.

(4) A Academic Singles nem garantálja mindenkor a rendeltetésszerű üzemeltetést, azaz a szolgáltatás állandó és folyamatos rendelkezésre állását. A Academic Singles különösen nem felel a műszaki berendezések üzemzavaraiért vagy a hozzáférés minőségének romlásáért, amelyet vis major vagy a Academic Singles-től független események okoztak (pl. kommunikációs hálózatok kiesése).

(5) A Academic Singles nem felel harmadik fél engedély nélküli, ügyfelek személyes adataira irányuló adathalászatért, pl. az úgynevezett „hekkerek” adatbankhoz való engedély nélküli hozzáférésért.

(6) Egyéb károkért, amelyek nem az előbb megnevezett okokból következnek be, a Academic Singles csak a szervezetei, a dolgozói és a kisegítő személyzet általi szándékos és a súlyos gondatlanság estén felel, és csak olyan mértékben, amilyen mértékben a Academic Singles a kár létrejöttének egyéb okaihoz viszonyítva közrejátszott.

(7) A Academic Singles az egyszerű gondatlanságért csak az életveszély, a testi épség vagy az egészség veszélyeztetése, illetve a lényegi szerződéses kötelezettségek (úgynevezett „Alapvető kötelezettség”) megszegése esetén felel. A felelősség a legutóbbi esetben az előre látható, a szerződésben rögzített és közvetlenül előidézett kár mértékére korlátozódik.

(8) A további esetekben a felelősség kizárt.

(9) Academic Singles a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) rendelkezéseinek megfelelően. Ön köteles a hiba felfedezése után azt késedelem nélkül velünk közölni. A kellékszavatossági igény a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el.

6. Az ügyfél kötelezettségei

(1) Az általa megadott összes adatért kizárólag az ügyfél egyedül felel. Biztosítja, hogy az általa megadott adatok megfelelnek a valósságnak és személyesen őt mutatják be. Az ügyfél kötelezi magát, hogy a harmadik személy adatait nem adja ki szándékosan sajátjaként. Szándékosan hamis vagy csaló szándékkal megadott adatok, különös tekintettel harmadik személy annak belegyezése nélkül megadott banki vagy hitelkártya adataira vonatkozóan, jogi lépéseket vonhatnak maguk után (lásd alább is, 6. szakasz).

Az ügyfél kötelezi magát arra, hogy a Academic Singles felé megadott adatokat, különösen a kapcsolati és fizetési adatokat mindig naprakészen tartja.

A Academic Singles jogosult, azonban nem kötelezett, a profilok tartalmát a feltöltött képekkel együtt az általános jogszabályokkal, a jelen Általános Üzleti Feltételekkel és a Academic Singles által a mindenkori weboldalon, ill. alkalmazásban leírt szabályozásokkal összhangban felülvizsgálni, és amennyiben szükséges, az adott tartalmakat elutasítani, módosítani vagy akár törölni.

(2) Az ügyfél kötelezi magát, hogy nem ad ki információt, kivéve, hogy ezeket kifejezetten tőle kérik. Ez különösen a névre, lakcímre, e-mail címre és internet címekre, telefon- és faxszámokra vonatkozik.

(3) Az ügyfél köteles más Academic Singles-ügylek adatait (különösen a nevet, lakcímet, e-mail és internet címeket, telefon- és faxszámokat), e-mailjeit, valamint üzeneteit és értesítéseit, amelyeket a Academic Singles-szolgáltatással összefüggésben kap, bizalmasan kezelni, továbbá ezeket a tulajdonos beleegyezése nélkül harmadik személy számára nem teheti hozzáférhetővé. A Academic Singles-szolgáltatás keretein belül tilos bármilyen, nem a Academic Singles ügyfeleihez tartozó adatokat továbbítani. Ide tartozik különösen a videóhívás funkció használata, amely néhány országban elérhető a Prémium Tagság részeként.

(4) Az ügyfél biztosítja, hogy nincsenek üzleti szándékai, továbbá hogy a harmadik személy rábízott adatait nem használja fel üzleti vagy szerződéssel ellentétes célokra. Az ügyfél kötelezi magát arra, hogy más Academic Singles-ügyfél számára üzeneteket semmilyen más, csakis és kizárólag személyes kommunikáció céljából küld, különösen nem áruk vagy szolgáltatások reklámozása vagy ajánlata céljából. Ezenfelül az ügyfél kötelezi magát ara, hogy nem küld több személynek írt azonos tartalmú, vagy ehhez hasonló leveleket. Ide tartozik különösen a videóhívás funkció használata, amely néhány országban elérhető a Prémium Tagság részeként.

(5) Az ügyfél kötelezi magát arra, hogy a Academic Singles szolgáltatásának használatával nem él vissza, különösen nem használja a Academic Singles-szolgáltatást (ide tartozik különösen a videóhívás funkció használata, amely néhány országban elérhető a Prémium Tagság részeként),

 • becsmérlő, illetlen, pornográf vagy egyéb módon törvénysértő anyagok terjesztésére;
 • mások fenyegetésére, zaklatására vagy más személyek jogainak megsértésére;
 • pénz vagy pénzértékű szolgáltatások odaígérésére vagy követelésére.

Továbbá az ügyfél kötelezi magát arra,

 • hogy nem tölt fel vírusos tartalmú adatokat a Academic Singles-nél (fertőzött szoftver);
 • nem tölt fel a Academic Singles-nél adatokat, amelyek olyan szoftvert vagy anyagot tartalmaznak, amely szerzői jogvédelem vagy ipari jogvédelem alatt áll, kivéve, ha ezek a jogok az ügyfél tulajdonában állnak, vagy ha birtokában van a jogtulajdonos szoftver-vagy anyaghasználatra vonatkozó hozzájárulása;
 • hogy a Academic Singles-szolgáltatást nem használja olyan módon fel, hogy az a Academic Singles ajánlatainak más ügyfelek számára történő rendelkezésre állását hátrányosan befolyásolhassa;
 • nem fog el e-maileket, és erre próbálkozást sem tesz.

(6) Az ügyfél 1 - 5 szakaszban meghatározott bármelyik kötelezettségének megsértése a szerződés Academic Singles általi felmondását vonhatja maga után, a Academic Singles-szolgáltatás hozzáféréshez való azonnali zárolással egyetemben. Ez nem érinti a Academic Singles esetleges, ügyféllel szemben fennálló fizetési követelését (ehhez részletesen lásd a „2. Academic Singles-szolgáltatás használata és szerződéskötés”, 6. szakaszát is). Ebből eredően a Academic Singles fenntartja arra vonatkozó jogát, hogy az ügyféllel szemben polgár- és/vagy büntetőjogi lépéseket tegyen.

(7) Amennyiben az ügyfél a Academic Singles-szolgáltatás használatához üzleti érdekeket kapcsol vagy a rábízott adatokat üzleti célokra használja fel, akkor - az esetleges kártérítési igénytől függetlenül - köteles minden egyes bizonyítható jogsértésért 2 500 EUR összegű büntetést megfizetni.

(8) Az ügyfél kötelezi magát, hogy a Academic Singles-őt minden olyan kereset, kártérítési igény, veszteség és követelés alól mentesíti, amely az ő regisztrációjából és a Academic Singles-szolgáltatás használatából eredhet. Az ügyfél különös tekintettel mentesíti a Academic Singles-őt mindennemű felelősség és minden kötelezettség, ráfordítás és igény alól, amely rágalmazásból, sértésből, becsületsértésből vagy a személyiségi jogok más ügyfelek általi megsértéséből, az ügyfelek számára kínált szolgáltatás kieséséből vagy az ügyfelek szellemi tulajdonjogának vagy egyéb jogainak megsértéséből erednek. Továbbá az ügyfél mentesíti a Academic Singles-őt minden, a jelen Általános Üzleti Feltételek ügyfél általi megsértéséből adódó felelősség és igény alól.

(9) Az ügyfél rendszeres és megfelelő időközönként le kell, hogy töltse és meg kell, hogy válaszolja a bejövő üzeneteket, és szükség esetén azokat a saját számítógépén vagy más tárolóhelyeken menteni köteles.

A be2 S.à.r.l. jogosult az ügyfél fiókjában tárolt üzeneteket a küldést, ill. fogadást követő tizenkét (12) hónap leteltével - értesítés vagy engedélykérés nélkül - törölni.

A be2 S.à.r.l.-nek jogában áll azokat az ügyfeleket, akik a díjmentes Academic Singles-szolgáltatást már több, mint hat (6) hónapja nem használták - értesítés vagy engedélykérés nélkül - a be2 S.à.r.l.-adatbankból törölni. Ez az intézkedés egyrészt az ügyfél védelmét szolgálja, mivel a Academic Singles ennek az időtartamnak a lejártát követően abból kell, hogy kiinduljon, hogy az ügyfél már nem érdekelt adatainak tárolásában; másrészt az intézkedés a be2 S.à.r.l.-adatbank inaktív ügyfelektől való tisztítását - és ezáltal a Academic Singles által kínált szolgáltatás javítását - is szolgálja.

(10) A be2 törvényi rendelkezés alapján főszabályként mentesül a számlakibocsátási kötelezettség alól. Ezért a be2 nem kíván számlát kibocsátani. A be2 szolgáltatásai igénybevételére csak azon ügyfél jogosult, amely számla igénnyel nem kíván élni a be2 felé.

7. Adatvédelemmel, adatfeldolgozással és sütikkel kapcsolatos tudnivalók

Adatvédelmi irányelveink itt találhatók: https://www.academicsingles.hu/info/adatvedelmi-nyilatkozat

8. Szerződés felmondása, szerződés meghosszabbítása, szolgáltatás leállítása

(1) Felmondás

A felmondás témájában szigorúan különbséget kell tenni a regisztrációkor létrejövő díjmentes szerződéses jogviszony, és a díjköteles szolgáltatás megrendelésekor létrejövő díjköteles szerződéses jogviszony között.

Az ügyfélnek bármikor jogában áll a Academic Singles-vel fennálló díjmentes szerződéses jogviszonyt az okok megadása nélkül felmondani. Ennek a díjmentes tagságnak a felmondása a Academic Singles weboldalának/alkalmazásának „Beállítások” pontja alatt található „Profil deaktiválása” link aktiválásakor válik hatályossá.

A Academic Singles-nek jogában áll az ügyféllel fennálló díjmentes szerződéses jogviszonyt 14 napos felmondási határidővel megszűntetni. Ez nem érinti a lényeges okból történő felmondás, ill. az ügyfél zárolásának jogát.

A díjköteles, weboldalon keresztül megkötött szerződéses jogviszony (úgynevezett „Prémium tagság”) felmondásának legalább 14 naptári nappal a mindenkori szerződéses futamidő előtt kell megtörténnie – vagy, amennyiben a díjköteles hozzáférés megvásárlásakor más határidő került megállapításra, a megnevezett határidőn belül (lásd ehhez alább, 2. szakasz „Szerződés meghosszabbítása”).

A díjköteles szerződéses jogviszony felmondása csak kifejezett, írásos nyilatkozat esetén hatályos. Amennyiben technikailag adott az „Online felmondási folyamat” lehetősége, akkor a felmondás a weboldalon, a megfelelő linken keresztül is megtörténhet. Az egyértelmű azonosítás és a visszaélések elkerülése érdekében az ügyfélnek a felmondólevelében kötelező érvénnyel, olvashatóan (NYOMTATOTT BETŰKKEL) minden esetben meg kell adnia legalább a teljes nevét, az országot, amelynek a Academic Singles-szolgáltatását használja, a Academic Singles-nél regisztrált e-mail címét és a felhasználónevét (alternatív lehetőségként: a számára kiosztott kódnevet).

A felmondást a következőnek címezze:

be2 S.à.r.l.

Ügyfélszolgálat / Felmondás

13 rue du Commerce

L-1351 Luxemburg

Luxemburg

Fax: +36 15777340

Kifejezett hivatkozás: A díjköteles szerződéses jogviszony nem mondható fel egyszerűen, a profil törlésével. Amennyiben egy díjköteles szolgáltatásra szerződött ügyfél törli a profilját, ez a szerződéses jogviszonyt nem érinti. Az ügyfél a profil törlésével pusztán a még igénybe nem vett, de már kifizetett szolgáltatás használatáról mond le. Ez azt jelenti, hogy az ügyfél számára nem térítjük vissza a már kifizetett összeget. A díjköteles, weboldalon keresztül megkötött szerződéses jogviszony írásbeli felmondása – az előzőekben leírtak szerint – minden esetben kötelezően szükséges.

(2) Szerződés meghosszabbítása

A díjköteles, weboldalon keresztül megvásárolt szolgáltatásra vonatkozó szerződés automatikusan meghosszabbodik a megrendeléskor egyeztetett futamidővel (pl. 3, 6 vagy 12 hónap), amennyiben az ügyfél a szerződését legalább 14 naptári nappal a mindenkori futamidő lejárta előtt – vagy, amennyiben a díjköteles hozzáférés megvásárlásakor más határidőben állapodtak meg, a megnevezett határidőn belül - teljes nevének, az országnak, amelynek Academic Singles-szolgáltatását használja, a Academic Singles-nél regisztrált e-mail címének, valamint felhasználónevének (alternatív lehetőségként: a számára kiadott kódnevének) megadásával írásban fel nem mondja. Lásd ehhez fent, 1. szakasz „Felmondás” pont alatt „Díjköteles szerződéses jogviszony felmondása”.

Próba tagság, reklám akciók és hasonlók esetében a rendelkezés ettől eltérhet. Ebben az esetben is mindenkor tájékoztatjuk az ügyfelet a próba tagság futamidejéről, a felmondási lehetőségekről, és az egyébként végbemenő automatikus meghosszabbításról.

Díjköteles szolgáltatás megrendelésekor a megrendelés megerősítésének megküldésekor tájékoztatjuk az ügyfelet a mindenkori futamidőről, a szerződés kezdetének időpontjáról és a meghosszabbítás idejéről, ha nem történne meg időben a szerződés felmondása.

(3) Szolgáltatás leállítása

A Academic Singles jogában áll a kínált szolgáltatásokat részben vagy teljesen megszűntetni. A Academic Singles az ügyfeleit a tervezett megszüntetésről és annak terjedelméről időben, de legalább 14 nappal a szolgáltatások részleges vagy teljes megszűnését megelőzően értesíti.

Azok az ügyfelek, akik a leállítás időpontjában jogosultak a Academic Singles számára már kifizetett, de még fel nem használt szolgáltatás igénybe vételére, ezt a még fel nem használt szolgáltatásra vonatkozó igényt számukra arányosan visszatérítjük.

9. Ügyfelek kifogásai és fizetési késedelem

(1) Az elkönyvelt vagy bizonylatolt költségekkel kapcsolatos reklamációit az ügyfélnek a kifogásolt költségek könyvelését vagy a kapcsolódó bizonylat kézhezvételét követő hat (6) héten belül a Academic Singles számára írásban, indoklással együtt meg kell küldenie. Amennyiben az ügyfél ezen a hat hetes határidőn belül nem emel semmilyen indokolt kifogást, akkor az elkönyvelt, ill. bizonylatolt költségek elfogadottnak minősülnek.

Jogos kifogás esetében vagy visszafizetjük az ügyfél számára a jogszerűen érvényesített összeget vagy választhatóan meghosszabbítjuk a díjköteles szolgáltatást (Prémium tagság). Ez a meghosszabbítás megfelel annak az időtartamnak, amelyre vonatkozóan az ügyfél jogos kifogással élt.

Az ügyfélnek ezen felül jogában áll, hogy a Academic Singles-vel szemben az előírásszerű teljesítéséhez öt munkanapos utólagos határidőt határozzon meg. Amennyiben az utólagos határidő lejártával nem szűnt meg a kifogásolás oka, az ügyfélnek jogában áll a szerződést felmondani. A fel nem használt követelés visszafizetése ezt követően a „8. Szerződés felmondása, szerződés meghosszabbítása, szolgáltatás leállítása”, 3. szakasza alapján történik.

Csak a szolgáltatás lényegtelen hátráltatásai nem vonják magukkal a kifogásolás jogát. A szolgáltatás lényegtelen hátráltatása akkor áll fenn, ha az időtartam, amely alatt az ügyfél nem tudja a díjköteles szolgáltatást igénybe venni, nem haladja meg a két egybefüggő napot.

Az ügyfél az esetleges saját igényei miatt akkor tud a Academic Singles-vel szemben elszámolást kérni vagy visszafizetési jogot érvényesíteni, ha a követelése jogerősen megalapozott, vitathatatlan és elfogadott.

(2) A Academic Singles fenntartja arra vonatkozó jogát, hogy az ügyfél általi fizetés elmaradása vagy késedelmes fizetés esetén követeléskezelő céget bízzon meg a költségek behajtásával. A Academic Singles ebből eredően fenntartja arra vonatkozó jogát, hogy a törvény által előírt mértékben késedelmi kamatot rójon ki.

A migrációs jogszabályok értelmében a Academic Singles a beszedési megbízásokat SEPA-beszedésekké konvertálja. A SEPA irányelvek alapján a Academic Singles fenntartja a jogot az ügyfél számlájának szerződés lejártát követő munkanapon történő terhelésére. Az ügyfél a könyvelésről, valamint a könyvelés összegéről és az esetleges következő könyvelésekről előzetesen értesül.

A Academic Singles fenntartja arra vonatkozó jogát, hogy a költségeket, amelyek egy hitelkártyás fizetés jogtalan törléséből vagy egy beszedési megbízás jogtalan elutasításából adódnak, a törvény által nyújtott lehetőségeken belül az ügyféltől követelje.

10.  Használati jogok és tulajdonjogok

(1) Az összes Academic Singles által birtokolt program, szolgáltatás, eljárás, szoftver, technológia, védjegy, kereskedelemben használatos név, találmány és anyag joga kizárólag a Academic Singles tulajdonát képezi. A Academic Singles birtokolja az összes fent megnevezett jog használati jogát. Az összes program és az azokban található tartalmak, anyagok, valamint védjegyek és kereskedelemben használatos neveknek felhasználása kizárólag az ebben az Általános Üzleti Feltételekben megadott célokra megengedett. A Academic Singles tulajdonában álló programok, szolgáltatások, eljárások, szoftverek, technológiák, védjegyek, kereskedelemben használatos nevek, találmányok és anyagok sokszorosítása nem megengedett, feltéve, ha ehhez a Academic Singles kifejezetten hozzájárult.

(2) A Academic Singles a világ sok országában bejegyzett védjegy.

11.  Elállási jog, elállási jog gyakorlásával kapcsolatos tudnivalók

(1) díjköteles szolgáltatások vásárlása esetén a Academic Singles weboldalán keresztül

Elállási jog gyakorlásával kapcsolatos tudnivalók

Elállási jog

Jogában áll a jelen szerződéstől 14 napon belül az okok megnevezése nélkül elállni.

Az elállási jog határideje a szerződés megkötésétől számított 14 nap. Elállási jogát a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja.

Az elállási jog gyakorlása érdekében kérjük, hogy e döntésére irányuló egyértelmű nyilatkozatát (postán, faxon vagy e-mailen) az alábbi elérhetőségeken küldje meg számunkra be2 S.à.r.l., Ügyfélszolgálat/Elállás, 13 rue du Commerce, L-1351 Luxembourg, Luxembourg (Fax: +36 15777340, E-mail: [email protected]). Ehhez használhatja a mellékelt elállási nyilatkozat nyomtatvány sablonját, ez azonban nem kötelező.

Az elállási határidő betartásához elegendő, ha az elállási jog gyakorlására vonatkozó közlését az elállási határidő lejárta előtt számunkra megküldi.

Az elállás következményei

Ha Ön eláll a jelen szerződéstől, kötelesek vagyunk minden számunkra továbbított kifizetését, a szállítási költségekkel együtt (az abból adódó járulékos költségek kivételével, hogy Ön az általunk kínált, kedvezőbb, standard szállítástól eltérő szállítási módot választott) haladéktalanul és legkésőbb attól a naptól számított 14 napon belül, amikor az Ön szerződéstől való elállásáról szóló közleménye hozzánk beérkezett, visszafizetni. A visszafizetés teljesítéséhez ugyanazt a fizetés módot alkalmazzuk, amelyet Ön az eredeti tranzakciónál is használt, kivéve, ha erről Önnel kifejezetten máshogy egyeztettünk; a visszatérítéssel kapcsolatban semmilyen esetben sem terhelik Önt költségek.  

Amennyiben azt kérte, hogy a szolgáltatások nyújtása az elállás alatt kezdődjenek meg, akkor Ön köteles számunkra egy megfelelő összeget megfizetni, ami arányos az addig az időpontig, amikor Ön minket a jelen szerződéstől való elállási szándékéról értesített, már teljesített szolgáltatásoknak a teljes szerződéses terjedelemben előirányzott szolgáltatásokhoz viszonyított mértékével.

12.  Általános Üzleti Feltételek és a szolgáltatások leírásának módosítása

(1) Az ÁÜF módosíthatók, amennyiben ez a szerződéses jogviszony lényeges rendelkezéseit nem érinti, továbbá az olyan fejlesztések hozzáigazításához elengedhetetlen, amelyek a szerződés megkötésekor nem voltak előre láthatók, és ezek figyelmen kívül hagyása a szerződéses jogviszony kiegyensúlyozott menetét jelentősen zavarnák. Lényeges rendelkezéseknek tekintendők különösen azok, amelyek a szerződésben rögzített szolgáltatások jellegére és terjedelmére, valamint a futamidőre, a felmondást is beleértve, vonatkoznak. Továbbá elvégezhetők az ÁÜF-re vonatkozó kiigazítások és kiegészítések, amennyiben ez a szerződés lefolytatását érintő, a szerződés megkötését követően keletkező joghézagok miatt kialakuló nehézségek elhárítását célozzák. Ez különösen abban az esetben fordulhat elő, ha változik a joggyakorlat, és ez az ÁÜF egy vagy több szakaszát érinti.

(2) A szolgáltatások leírása akkor módosítható, ha ez nyomós okból elengedhetetlenné válik, az ügyfél a szerződés megkötésekor bevett szolgáltatásokkal szemben objektív szempontból nem jár rosszabbul (pl. funkciók megtartása vagy javítása), és ehhez viszonyítva nem történnek lényeges eltérések. Akkor áll fenn nyomós ok, ha a piacon a tartozást képező szolgáltatások területén műszaki újítások vannak, vagy ha a harmadik félnél, akitől a Academic Singles a szolgáltatások teljesítéséhez szükséges előszolgáltatásokat vesz igénybe, szolgáltatásainak kínálatát módosítja.

(3) Az Általános Üzleti Feltételek és a szolgáltatások leírása (1) és (2) szakasz alapján előirányzott módosításairól az ügyfelet azok hatályossá válása előtt legalább hat (6) héttel írásban értesítjük. A módosítások hatályossá válásának időpontjában az ügyfél különleges felmondási joggal élhet. Amennyiben az ügyfél a módosításra vonatkozó értesítés beérkezését követő hat (6) héten belül nem mondja fel írásban a szerződést, a hatályba lépés időpontjában a módosítások a szerződés részévé válnak. A módosításról szóló értesítésben erre a következményre kifejezetten felhívjuk az ügyfél figyelmét.

13.  Egyéb

(1) A Academic Singles jogosult harmadik szolgáltatót vagy kisegítő személyzetet a Academic Singles szolgáltatási spektrumának részleges vagy teljes teljesítésével megbízni, amennyiben ebből az ügyfélnek nem származik hátránya.

(2) Amennyiben a jelen Általános Üzleti Feltételek vagy a jelen szerződés egyes rendelkezései hatálytalanok vagy hatálytalanná válnak, illetve nem teljesek, ez az Általános Üzleti Feltételek és a szerződés további részeit nem érinti. Amennyiben a rendelkezések már nem képezik a szerződés részét és hatálytalanok, a szerződés tartalma a törvényi előírásokon alapszik.

(3) A magyar jogot kell alkalmazni. Ez a jogválasztás azonban csak annyiban hatályos, amennyiben ez az ügyfelet annak az államnak, amelyben az ügyfél szokásos tartózkodási helye van, a kötelező rendelkezései által biztosított jogától nem fosztja meg.

(4) Az ügyfélnek jogában áll a rá vonatkozó szerződéses rendelkezéseket, az Általános Üzleti Feltételekkel együtt a szerződés megkötésekor lehívni és megnyitható formában menteni.

(5) A Academic Singles-szolgáltatásokért a be2 S.à.r.l., 13 rue du Commerce, L-1351 Luxemburg felel.

A be2 S.à.r.l. egy a luxemburgi joggyakorlat szerinti korlátolt felelősségű társaság, amely a Luxemburgi cégjegyzékbe (Registre de Commerce et des Sociétés) a B 123206 számon van bejegyezve.