Adatvédelmi nyilatkozat Academic Singles

Printer versionPDF version

(2020-10-28)

Az adatvédelem fontos szerepet játszik az be2 S.à.r.l.-nál, 13 rue du Commerce L-1351 Luxemburg Luxemburg (a továbbiakban „be2 S.à.r.l.“). Ezért ügyfeleink személyes adatainak feldolgozása kizárólag a törvényes adatvédelmi előírások betartásával történik (általános adatvédelmi rendelet).

Akkor gyűjtünk és dolgozunk fel személyes adatokat, ha Ön véleménykutatáson vesz részt, ezeket az adatokat a weboldalunkon a Academic Singles Services használatával (a továbbiakban „Academic Singles“) rendelkezésünkre bocsátja és mi az Ön beleegyezése által jogosultak vagyunk arra, hogy ezen adatokat gyűjtsük, használjuk és feldolgozzuk.

 

Személyes adatok

Személyes adatoknak minősülnek mindazon információk, melyek egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre (a továbbiakban „érintett személy“) vonatkoznak. Különbséget teszünk az ingyenes és a prémium tagság profiljának személyes adatai között.

 

Ingyenes profilok

Az ingyenes regisztráció során az alábbi személyes adatokat gyűjtjük és dolgozzuk fel:

Törzsadatok: keresztnév, e-mail cím, jelszó, nem, keresett nem, születési idő

Személyes ismertetőjelek: Belső tulajdonságok, magasság, szem- és hajszín, hajhossz, alak, faji hovatartozás, foglalkozás, képzettség, éves jövedelem, italozási és dohányzási szokások, gyermekek száma, vallás

Keresőprofil és további adatok: tartomány, régió, körzet/város, irsz., személyes üdvözlet, profilképek, kiegészítő profiladatok a „Nézeteim“ és „Életmód“ kategóriákból

Az Ön tranzakciós adatai: ügyfélazonosító, üzenetek, az első regisztráció ideje, aktivitás a mi weboldalunkon, hozzáférés módja (mobil/számítógép), belső Tracking Code, a hozzáférés dátuma és időpontja, böngésző típusa és változata, operációs rendszer, IP-cím, eszközazonosító szám, mobiltelefon szolgáltató

 

Prémium tagság

A prémium tagság keretében még az alábbi adatokra van szükségünk:

lakcím, vezetéknév, telefonszám és fizetési adatok. A hitelkártya adatait biztonságos kapcsolaton keresztül továbbítjuk szerződéses Payment Service Providerünknek és csak anoním formában mentjük le őket.

Az adatfeldolgozás célja

A fent nevezett személyes adatokat az alábbi célokra használjuk:

 • az Ön által kívánt szolgáltatások nyújtásához, valamint az Ön által kért ügyfélszolgálat működéséhez
 • az Ön és közöttünk lévő üzleti kapcsolat lebonyolítása és kezelése céljából; pl. hogy lebonyolítsuk a szolgáltatások előkészítését, fizetések behajtására, követelési behajtás elszámolására, könyvelési célokra;
 • az ügyfélszolgálat ügyfelei és dolgozói közötti kommunikáció ellenőrzésére;
 • az be2 S.à.r.l. új és kiegészítő termékeire a társkereső területen, valamint az be2 S.à.r.l. együttműködő partnereire (Interdate S.A., 13 rue du Commerce, L-1351 Luxemburg) vonatkozó információk, valamint hírlevelünk kézbesítéséhez szükséges információk;
 • megelégedettségi felmérés, marketingkampányok, piacelemzések elvégzése;
 • jogi követelmények betartása (pl. adó- és kereskedelmi jogi megőrzési kötelezettség);
 • termékeink és szolgáltatásaink, valamint honlapunk biztonságának megőrzése és védelme a biztonsági kockázatok, csalárd magatartás vagy más bűnügyi vagy károsító szándékú cselekedetek megelőzésével és felfedésével, valamint a tartalom elemzésével;
 • vitarendezés, meglévő szerződések és érvényesítés megvalósítása, jogi igények gyakorlása és védelme.

A személyes adatok feldolgozására a fent nevezett célok eléréséhez és az Önnel fennálló (szerződéses) üzleti kapcsolat lebonyolításához is szükség van. Az adatfeldolgozás jogi alapja - amennyiben nem adjuk meg nyomatékosan ettől eltérően - az adatvédelmi alaprendelet 6. cikkelye (1) (b) és (f) vagy az Ön által nyomatékosan adott beleegyezése ugyanezen rendelet 6. cikkelye (1) (a).

Amennyiben a fenti adatokat a másik vagy az eredeti gyűjtési céltól eltérően dolgozzuk fel, kötelesek vagyunk Önt a további feldolgozásról és az új célról tájékoztatni. Ily módon Önnek is lehetősége van visszamondania adatainak más célból történő feldolgozását.

Az adatok továbbítása

A nekünk továbbított valamennyi adatot bizalmasan kezeljük. Személyes adatait nem adjuk el harmadik félnek.

Adatait alapjában nem bocsátjuk harmadik fél rendelkezésére, kivéve, ha Ön ehhez beleegyezését adta, ill. ha törvényileg jogosultak és/vagy kötelezettek vagyunk erre.

Amennyiben ez jogilag engedélyezett és szükséges az érvényben lévő jog betartásához vagy jogi igények érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy védelméhez, személyes adatait bíróságoknak, adóhivataloknak és felügyeleti hatóságoknak továbbítjuk. Azonban minden intézkedést foganatosítunk annak érdekében, hogy személyes adatainak védelmét megfelelően és kellő mértékben garantáljuk.

Személyes adatait a fenti célokból az alábbi vállalatoknak, ill. vállalatkategóriáknak továbbítjuk, amennyiben az a szolgáltatás nyújtásához szükségessé válna.

 • insparx GmbH, Erika-Mann-Straße 63, 80636 München, Németország. Szolgáltatónk platformunk üzemeltetéséért, szoftvereink továbbfejlesztésért, az ügyfélszolgálatért, valamint a marketingért és hírlevelünk kiküldéséért felelős.
 • Internetes fizetési szolgáltatást nyújtó partnereink, Acquirer/végrehajtó bankok a fizetés lebonyolítására: például https://www.wirecard-cardsolutions.co.uk/privacy-policy/.
 • Üzleti érdekeink megőrzése érdekében nemfizetés esetén követelésbehajtó cégnek.
 • Együttműködő partnereinknek/marketing és e-mail hírlevél partnereinknek.
 • Az adatokat az ügyfelek és/vagy harmadik fél általi visszaélések megelőzése, ill. elkerülése érdekében szakosodott szolgáltatónak továbbítjuk.
 • Informatikai szolgáltató az adatok tárolására az EU-n belül.

Az unión kívüli címzetteknek csak abban az esetbent továbbítjuk őket, ha a cél ezt megköveteli és csak az EU szabvány szerződési feltételei alapján. Ez szavatolja azt, hogy az Ön adatait az Amerikai Egyesült Államokban is az adatvédelmi előírásoknak megfelelőn dolgozzák fel (az EU bizottság 2016.07.12-i megfelelőségi határozata, C(2016) 4176 végső ügyiratszám, 201.08.01-i ABl L 207/1).  

A mentés időtartama

Amennyiben az adatgyűjtésnél (pl. a beleegyezési nyilatkozat keretében) nincsen megadva nyomatékosan az adatok mentésének időtartama, akkor a személyes adatokat töröljük, ha ezek már nem szükségesek a mentés céljának teljesítésére, kivéve ha az iratmegőrzési kötelezettség nem áll a törlés útjába (pl. kereskedelmi és adójogi iratmegőrzési kötelezettség).

 

Adatbiztonság

Műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket foganatosítunk annak érdekében, hogy védjük a vállalatunkban lementett és feldolgozott adatait a manipuláció, bizalomvesztés, rongálás és jogtalan hozzáférés ellen. Vállalatunk biztonsági intézkedéseit a technológiai fejlődésnek megfelelően folyamatosan javítjuk.

 

Az érintett jogai: tájékoztatásra, személyes adatainak helyesbítésére, törlésére vagy korlátozására való jog, ellentmondási jog, valamint adattovábbítási jog

Kérésre írásban, az érvényes jog szerint közöljük Önnel, hogy lementettük-e személyes adatait és ha igen, melyeket. Ha Ön felhasználóként van regisztrálva, akkor felkínáljuk a lehetőséget, hogy adatait saját maga nézze meg, ezeket adott esetben módosítsa és törölje. Ha vállalatunk az adatai biztonságáért és helyességéért tett fáradozásai ellenére hibás adatokat mentett le, és Ön felhasználóként nem tudja javítani adatait, akkor ezeket kérésre helyesbítjük.

Önnek joga van vállalatunktól kérni, hogy személyi adatainak feldolgozását korlátozza. Ezenkívül azt is kérheti, hogy strukturált, hagyományos és géppel olvasható formátumban elküldjük Önnek azokat az adatokat, melyeket Ön vállalatunk rendelkezésére bocsátott. Ellent is mondhat annak, hogy vállalatunk feldolgozza személyes adatait.

Ezenkívül joga van kérni személyes adatainak törlését, ha az iratmegőrzési kötelezettség nem mond ellent ennek. Töröljük adatait, ha nincs már szükségünk rájuk abból a célból, amiért gyűjtöttük és feldolgoztuk őket, ill. ha Ön visszavonja megadott beleegyezését és nem áll fenn más jogalap adatainak további feldolgozására. Ezenkívül akkor töröljük ezeket az adatokat, ha feldolgozásuk számunkra ismeretlen okokból jogtalan volt, ill. Ön fellebbezést nyújt be feldolgozásuk ellen és nem állnak fenn elsődlegesen jogos érdekek a feldolgozásukra. Adatainak törlése akkor is megtörténik, ha erre törvény kötelez minket. Vállalatunk műszaki intézkedéseket is foganatosított arra, hogy adatainak valamennyi címzettjét tájékoztassa az Ön törlési ill. javítási kérelméről. Ez csak abban az esetben érvényes, ha elérhetővé, ill. nyilvánossá tettük ezeket az adatokat. Személyes adatainak valamennyi hivatkozását, másolatát és sokszorosítását is töröljük.

Amennyiben beleegyezett személyes adatainak feldogozásába, bármikor jogában áll visszavonni beleegyezését a jövőre vonatkoztatva. Beleegyezése visszavonásával nem jogszerűtlen a múltban történt adatfeldolgozás.

A vállalatunknak történő adattovábbítás önkéntes módon történik. Ezekre az adatokra azonban a további szerződéskötéshez, ill. kérdései megválaszolásához szükség van. Ha nem szeretné közzétenni adatait, bizonyos körülmények között a szerződés nem jöhet létre, ill. a kérdését nem tudjuk megválaszolni. Adatait rendelkezésre kell bocsátania a szerződéskötéshez.

Vállalatunk adatvédelmi megbízottjának elérhetősége:

[email protected] vagy postán

be2 S.à.r.l. Academic Singles Az adatvédelmi tisztviselő 13 rue du Commerce
L-1351 Luxemburg
Luxemburg

Jogában áll vállalatunk adatfeldolgozásával kapcsolatban panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti szervnél.

Vállalatunkért felelős adatvédelmi szerv:

Commission nationale pour la protection des données

1, avenue du Rock’n’Roll L-4361 Esch-sur-Alzette Luxemburg

Tel: (+352) 26 10 60 -1 www.cnpd.lu

Ha Ön érintett ebben, akkor lehetősége van az országában is a helyi adatvédelmi szervhez fordulni: (https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080).

 

Hírlevél

Ha feliratkozott hírlevelünkre, akkor megadott adatokat csak erre a célra fogjuk felhasználni.

A sikeres regisztrációhoz a nevére és érvényes email címére van szükség. A regisztrációval együtt a hírlevélre való feliratkozását is rögzítjük. Az adatokat csak a hírlevél küldéshez használjuk fel.

Bármikor visszamondhatja a beleegyezését, hogy adatait a hírlevél küldéséhez használjuk fel. A hírlevélben mindig szerepel a hozzátartozó hivatkozás. Ezenkívül bármikor küldhet e-mailt a [email protected] címre vagy postai úton ide:

be2 S.à.r.l. Academic Singles ügyfélszolgálat 13 rue du Commerce
L-1351 Luxemburg
Luxemburg

 

Jegyzőkönyv adatok

Ha vállalatunk weboldalára látogat el, akkor internetes böngészője műszaki okokból automatikusan továbbítja az alábbi adatokat (a továbbiakban „log adatok“) vállalatunk webszerverének, melyeket vállalatunk log fájlokban gyűjt:

a weboldal megnyitásának napja és ideje, az utaló weboldal URL címe, lekért fájl, továbbított adatmennyiség, böngésző típusa és változata, operációs rendszer, IP cím, internetszolgáltatója domain címe

Kizárólag olyan információkról van szó, melyekből nem lehet természetes személyre visszakövetkeztetni. Ezekre az információkra műszaki okokból van szükség, hogy az Ön által kért weboldal tartalmat megfelelő módon lehessen ábrázolni és az internetes kínálat használata során ezek elkerülhetetlenül felbukkannak. A log adatokat csupán statisztikai okokból értékeljük ki, hogy vállalatunk internetes felületét és a mögötte lévő technikát optimalizálja, majd a végén törölje.

A log adatokat a többi adattól külön menti le, melyeket vállalatunk a használat keretén belül gyűjtött be.

Álnév alatt futó és névtelenné tett felhasználói profilok

A Academic Singles a Academic Singlesszolgáltatás használatának keretében elemzi az ügyfelek viselkedését és ehhez névtelenné tett vagy álnév alatt futó felhasználói profilokat hoz létre. A felhasználói profilok kiértékelése nem személyre szólóan történik, hanem névtelenné téve vagy pedig álnév alatt. Az elemzés szolgáltatásunk javítása céljából történik.

Követés alapú elemzések, remarketing eszközök

Kínálatunk állandó javításához és optimalizálásához úgynevezett tracking technológiát alkalmazunk.

Google Analytics:

A Academic Singles a Google Analytics-et is, Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország (a továbbiakban „Google“) webelemző szolgálatát is használja. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat“ (sütiket), tehát szövegfájlokat használ, melyeket az ügyfél számítógépén is ment és ezek teszik lehetővé az ügyfél weboldal használatának elemzését. A sütik által az ügyfélnek a weboldal használatáról létrehozott információk (beleértve az IP címet is) a Google szerverére továbbítja és ott lementi. A Google ezeket az információkat arra használja, hogy kiértékelje, hogy az ügyfél hogyan használja a weboldalt, hogy összeállítsa a weboldal üzemeltetői számára a weboldalon történő aktivitások elemzését és hogy a weboldal használattal és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat nyújtson. A Google ezeket az információkat harmadik félnek is továbbküldi, ha ez törvényben elő van írva, vagy ha harmadik fél ezeket az adatokat a Google megbízásából feldolgozza. A Google semmiképpen nem kapcsolja össze az ügyfelek IP címét a Google más adataival. Az ügyfélnek jogában áll a böngésző megfelelő beállításával megakadályozni a sütik telepítését; az ügyfelet azonban tájékoztatják, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy nem tudja a weboldal összes funkcióját használni. Ennek a weboldalnak a használatával az ügyfél beleegyezik abba, hogy a Google a fent leírt módon és célból feldolgozza a begyűjtött adatokat. A Google Analytics-re és az adatvédelemre vonatkozó bővebb információkat itt találja meg: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Univerzális analitikát alkalmaz a felhasználó elemzésünk. Ez lehetővé teszi, hogy a különböző eszközökön („többeszközös”) adott ajánlatainkra vonatkozó információkhoz jussunk. Süti technológiát alkalmazó, álneves felhasználói azonosítót használunk, mely nem tartalmaz személyes adatokat és nem küld adatokat a Google számára. Egy Google böngésző beépülő modul (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?) segítségével bármikor elutasítható az adatgyűjtés és tárolás. Minden használt rendszeren el kell végezni az elutasítást, például másik böngészőn vagy a mobileszközén. Az Univerzális analitikára vonatkozó további információk találhatóak a következő webhelyen: https://support.google.com/analytics/answer/2838718? 

A következő Google Analytics hirdetési funkciók engedélyezettek:

 • Remarketing a Google Analytics szolgáltatással
 • A Google Display Hálózat megjelenítési jelentése
 • Google Analytics Demográfiai és érdeklődési jelentések
 • Integrált szolgáltatások, amelyek megkövetelik, hogy a Google Analytics adatokat gyűjtsön a hirdetési cookie-k és az azonosítók segítségével

Ezek a hirdetési funkciók lehetővé teszik a Google Analytics számára, hogy a Google hirdetési cookiein keresztül (például a https://www.google.com/policies/technologies/types/) és az azonosítókon keresztül adatokat gyűjtsön a forgalmáról a szabványos Google Analytics melett.

Google Ads (Remarketing)

A Academic Singles emellett még a Google Ads szolgáltatás remarketing funkcióit használja. A Google Ads a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország (“Google”) internetes reklámprogramja. A remarketing funkcióval weboldalunk felhasználóinak a Google kijelzőhálózatán belüli más weboldalakon (magán a Google-on, ún. „Google hirdetés“ formájában vagy más weboldalakon) az érdeklődésükre alapuló internetes hirdetéseket mutat be. Ehhez a felhasználóknak az oldalunkon megtett interakcióit elemzi, pl. hogy a felhasználó milyen ajánlatok iránt érdeklődött, hogy a felhasználónak weboldunkon tett látogatása után más oldalakon is célirányos reklámot tudjon mutatni. Ebből a célból a Google azoknak a felhasználók böngészőiben lement egy számot, akik bizonyos Google szolgáltatásokat vagy a Google kijelző hálózatának weboldalait keresték fel. Ezen felhasználók látogatásait a sütinek nevezett számmal regisztrálja. Ez a szál az internetes böngésző, nem pedig egy személy egyértelmű azonosítását szolgálja egy bizonyos számítógépen. A sütik által az ügyfélnek weboldalunk használatáról létrehozott információk (beleértve az IP címet is) a Google szerverére továbbítja és ott lementi. Utalunk arra, hogy ezen az oldalon a Google Adsot (remarketinget) bővítettük a “gat._anonymizeIp();” kóddal, hogy az IP cím (ún. IP-masking) név nélküli rögzítését szavatolhassuk. Ezért az Ön IP címét a mi megbízásunkból a Google csak rövidített formában rögzíti, ami garantálja a névtelenséget és nem enged következtetni a személyazonosságára. Ha bekapcsolja ezen a weboldalon az IP cím névtelenné tételét, akkor a Google az unió tagországain belül vagy az EGT más szerződéses államaiban előtte rövidíti az IP címet. Csak kivételes esetekben továbbítja a Google USA-beli szerverére az IP címet és ott rövidíti le.

A böngésző megfelelő beállításaival megakadályozhatja a sütik mentését; de utalni szeretnénk arra, hogy ebben az esetben esetleg nem tudja a weboldal valamennyi funkcióját használni. Ezenkívül az érdeklődési körébe tartozó hirdetéseket a Google-on, valamint az interneten az érdeklődési körébe tartozó Google hirdetéseket (a Google kijelző hálózatán belül) a böngészőjében tudja kikapcsolni, ha a www.google.hu/settings/ads link alatt a „Kikapcsolási beállítások“ alatt a „kikapcsolás“ linkre kattint. Ezenkívül az érdeklődési körébe tartozó reklámot a https://www.networkadvertising.org/choices/?partnerId=1/ alatt Opt-Outtal kapcsolhatja ki a sütiket, ehhez a számítógépére Opt-Out sütit rak ki.

Google Firebase szolgáltatás

A Academic Singles használja a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország (Google) Google Firebase szolgáltatását. Olyan követési technológiát használ a Google Firebase szolgáltatás, mely lehetővé teszi a számunkra annak elemzését, hogyan történik az alkalmazásunk használata. Ennek a célnak az eléréséhez az alkalmazás használatra vonatkozó információk gyűjtése történik, melyek elküldésre kerülnek a Google számára, ahol azután helyben történik a tárolásuk. Ehhez eszköze hirdetőazonosítóját használja a Google. A Google Firebase szolgáltatásra és az adatvédelemre vonatkozó információk https://www.google.com/policies/privacy/és https://firebase.google.com/ című webhelyen találhatóak meg. A Google Adatvédelmi Pajzs tanúsítással rendelkezik. Az eszközbeállításai között végezheti a Hirdetőazonosító kezelését (iOS: Adatvédelem > Hirdetés > Hirdetések nyomon követésének korlátozása; Android: Fiók > Google > Hirdetések).

Leküldéses értesítések (Push Notifications) (alkalmazáson belüli üzenetek néven is ismert) továbbítására használják a Firebase szolgáltatást, ezek olyan üzenetek, melyek csak az alkalmazáson belül jelennek meg. Erre a célra egy álneves leküldési hivatkozás mobileszközéhez rendelése történik, mely célhelyként szolgál a leküldéses értesítés vagy az alkalmazáson belüli üzenet számára. A következőképpen bármikor elvégezheti a leküldéses értesítések aktiválását vagy inaktiválását: (1) Az alkalmazásnak az eszközére telepítése után a Beállítások > Alkalmazások menüpontnál keresse meg az eszközét. Az Alkalmazás beállítások > Értesítések menüpontnál végezheti bármikor a leküldéses értesítések tartalmának a kezelését. (2) Eszköze Beállítások > Értesítések menüpontjánál is végezheti a leküldéses értesítések tartalmának a kezelését.

A okostelefon alkalmazása Academic Singles a Crashlytics eszközt használja, mely a Google Firebase része, hogy jegyzőkönyvbe vegye az alkalmazás lefagyását. Nem továbbít személyre vonatkozó adatokat. Csupán a kódszámokra és készülékinformációkra vonatkozó pontos adatokat tartalmazó real-time crash beszámolókat küld, melyek egyszerűbbé teszik a karbantartást és javítják az alkalmazás ebből adódó stabilitását. Itt található a Crashlytics adatvédelmi nyilatkozata: https://www.google.com/policies/privacy/

adjust

A Academic Singles az adjust GmbH, Saarbrücker Str. 37A, 10405 Berlin „adjust“ elemző technikáját (“adjust”) alkalmazza. Az adjust közben az elemzéshez a felhasználó IP- és Mac-címeit használja, melyeket kizárólag névtelenül használ. Nem lehet visszakövetkeztetni természetes személyre.

Hirdetőazonosító

Követési és hirdetési céllal hirdetőazonosítókat használ, melyek „hirdetők számára készült azonosító” (identifier for advertisers - IDFA) néven is ismertek, a be2/c-date alkalmazás, Apple eszközök esetén, továbbá az „Android hirdetőazonosítót ” (hirdetőazonosítót) Google termékeket és szolgáltatásokat futtató eszközök esetén. Ezekre a továbbiakban „hirdetőazonosítók(k)ént” történik hivatkozás. A felhasználó inaktiválhatja a hirdetőazonosítót. iOS eszközök esetén az Adatvédelem > Hirdetés menüpontnál a „Nincs hirdetőkövetés” beállításával történik. Android rendszert futtató eszközök esetén a „Google beállítások” (vagy a „Beállítások”, majd a „Google”) kiválasztása után, a „Hirdetések” gombra koppintással, majd a „Hirdetések személyre szabásának elutasítása” beállítás kiválasztásával történik. Álnevesítve van a hirdetőazonosító.

A következő webhelyen találhatóak további információk, továbbá az Apple Adatvédelmi szabályzata: https://www.apple.com/legal/privacy/  

A következő webhelyen találhatóak további információk, továbbá a Google Adatvédelmi szabályzata: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ 

iAD keretrendszer

Követés és promóciós célokkal az Apple Search Ads, be2/c-date az Apple iOS alkalmazás iAD keretrendszerét használja (Apple Inc., One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014, USA). A következő webhelyen találhatóak további információk, továbbá az Apple Adatvédelmi szabályzata: https://searchads.apple.com/privacy/  

Smartly

A Academic Singles a Smartly.io eszközt használja a Facebook- és Instagram-hirdetések létrehozására és kezelésére. A Smartly.io a finnországi, Elielinaukio 2 G, 00100 Helsinki székhelyű Solutions Inc. szolgáltatása. Ha egy felhasználót a Academic Singles Facebookon vagy Instagramon található hirdetésére kattint, akkor a Academic Singles oldalra irányítja és az alábbi adatokat továbbíthatja a Facebooknak: 1) Facebook hirdetések azonosítása, 2) mikor kattintottak a Facebook hirdetésre. A Smartly ekkor lekérdezheti ezeket a nem személyes és aggregált adatokat. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az eszköz használata során megfelelő beállításokat építettünk be, hogy a felhasználók személyes adatait ne továbbítsa a Smartlynak. A Smartly.io bővebb adatvédelmi információit itt találhatja: https://cdn2.hubspot.net/hubfs/1570479/Privacy%20Policy/Smartly.io%20Privacy%20Policy.pdf?t=1541065391182

Facebook egyéni célközönség funkció – Facebook-képpont webhelymodul

A szolgáltatásainkon belül, a vállalkozásunk működésének elemzéséhez, optimalizálásához és a gazdaságos működéséhez fűződő jogos érdekeink miatt a Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA („Facebook”) Facebook-képpont webhelymodulját használjuk. Ez képes a felhasználók viselkedésének a követésére, pl. egy Facebook hirdetésre kattintást követően. E módszert statisztikai és piackutatási célokkal a Facebook hirdetések hatékonyságának értékelésére használják és kiegészítésül segítheti a jövőbeli hirdetési erőfeszítések optimalizálását. A Facebook egyéni célközönség funkcióján belül nem adunk át adatrekordokat, különös tekintettel a felhasználóink e-mail címeire - legyenek azok titkosítottak vagy nem titkosítottak - a Facebook számára.

A Képpont webhelymodul használattal összefüggésben gyűjtött adatok névtelenek a számunkra, az adatok nem szolgáltatnak a felhasználók azonosítására használható információkat a számunkra. Azonban a Facebook azért tárolja az adatokat, hogy az illető felhasználó profiljához lehessen azokat rendelni, majd a Facebook a saját hirdetési céljaira használhassa azokat, a Facebook adathasználati irányelveinek megfelelően (https://hu-hu.facebook.com/about/privacy/). Engedélyezheti a Facebook és leányvállalatai számára, hogy hirdetéseket jelentessenek meg a Facebookon és a Facebookon kívül. Ebből a célból sütiket tárolhat a számítógépén. Az Általános adatvédelmi rendeletre (General Data Protection Regulation GDPR) vonatkozó információk a: https://hu-hu.facebook.com/business/gdpr című webhelyen találhatóak meg.

Ha le akarja tiltani a Facebook webhely egyéni célközönség funkcióját, akkor a következő címen teheti meg: https://hu-hu.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Ehhez be kell jelentkeznie a Facebookra.

A sütihasználat számítógépén való felfüggesztéséhez úgy kell beállítania az internetböngészőjét, hogy a jövőben ne történjen süti tárolás a számítógépén vagy törölhetőek legyenek a már meglévő sütik. Azonban az összes süti kikapcsolása azt jelentheti, hogy a webhelyünk néhány funkciója már nem lesz használható. Továbbá olyan különböző alkalmazások állnak rendelkezésre, melyek megakadályozzák adatok küldését a Facebook számára. Használhatja ezen alkalmazásokat, ha le akarja tiltani a Facebook számára az adatátvitelt.

Továbbá arra is lehetőség van, hogy elutasítsa a Facebook-képpont webhelymodul általi követést ebben a böngészőben. Ehhez kérjük kattintson ide: Facebook-képpont webhelymodul inaktiválása ezen böngésző számára. Ezzel egy elutasítás süti böngészőjében eltárolásra kerül, ami leállítja adatainak a gyűjtését, amikor a jövőben felkeresi e webhelyet.

Facebook-Connect

Felkínáljuk Önnek a lehetőséget, hogy szolgáltatásunkra a Facebook-Connecttel jelentkezhessen be. Facebook Inc., 1 Hacker Way, 94025 Menlo Park, CA, USA, Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írország. Így nem kell pluszban regisztrálni. Ha be szeretne jelentkezni, a Facebook oldaláról kerül továbbításra hozzánk, ahol azután felhasználói adataival tud bejelentkezni. Így Facebook profilját és szolgáltatásunkat összekapcsoljuk. Az összekapcsolással automatikusan továbbítja nekünk a Facebook Inc. az alábbi adatokat: életkor behatárolása, e-mail, vezetéknév, keresztnév, nem, Facebook azonosító, Facebook profilhoz vezető hivatkozás, nyelv, kép, időzóna, visszaigazolt Facebook profil, hozzáférési token, aláírt kérvény.

Ezek közül az adatok közül kizárólag a születési idejét, e-mail címét, keresztnevét, nemét, képét, hozzáférési tokenját és az aláírt kérvényt használjuk fel. Ezekre az információkra mindenképpen szükségünk van a szerződés megkötéséhez, hogy azonosítani tudjuk Önt.

A Facebook-Connecttel és a magánszféra beállítással kapcsolatos bővebb információkat a Facebook Inc. Adatvédelmi tudnivalók https://hu-hu.facebook.com/about/privacy és Felhasználói feltételek https://hu-hu.facebook.com/legal/terms oldalán talál meg.

Facebook SDK

Ezenkívül még a Facebook Inc., 1 Hacker Way, 94025 Menlo Park, CA, USA, Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland SDK fejlesztési eszközét használjuk (“Facebook SDK”) az alkalmazással kapcsolatban. A Facebook SDK lehetővé teszi a felhasználói magatartás névtelenített kiértékelését és az aktív felhasználók és magatartásuk (pl. posztok, válaszok, szavazás) mérését. Ezáltal semmilyen hozzáférésünk nincsen a felhasználók Facebook adataihoz vagy fiókjaihoz. A Facebook SDK-val kapcsolatban bővebb információk itt: https://developers.facebook.com/docs/ios és https://developers.facebook.com/docs/android.

Taboola

E webhely a Taboola tartalomkezelő technológiát használja érdeklődésére számot tartható más internetes tartalom ajánlására. Ezen ajánlásokhoz a Taboola sütik és egyéb technológiák alkalmazásával gyűjt információkat az eszközéről és ezen webhelyen (és más partner webhelyeken) tapasztalt viselkedéséről. További tudnivalókért keresse fel Taboola Adatvédelmi szabályzatát tartalmazó webhelyet (https://www.taboola.com/privacy-policy) vagy kattintson ide (https://www.taboola.com/privacy-policy#optout) az elutasításhoz.

Verizon Media - Yahoo

Ez a weboldal Verizon Media - Yahoo tartalomfelismerő technológiát használ, hogy olyan további online tartalmakat ajánljon Önnek, amelyek érdekelhetik. Ahhoz, hogy ezeket a tartalmakat ajánlani tudja, a Verizon Media - Yahoo a sütik és egyéb technológiák felhasználásával információt gyűjt a készülékéről és az oldalunkon (és más partneroldalainkon) tanúsított magatartásáról. További információkért tekintse meg a Verizon Media - Yahoo Adatvédelmi szabályzatát (https://www.verizon.com/about/privacy/full-privacy-policy), vagy kattintson az “adatvédelmi választások oldal”-ra a My Verizon menüben a letiltáshoz.

Cloudflare

A támadások, kártevő robotok ellen védelem, illetve a webhelyeink betöltési időinek optimalizálása érdekében a Cloudflare, Inc., 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, USA technológia partnerünk szolgáltatásait vesszük igénybe. Minden e webhelyről irányuló vagy arról kezdeményezett adatok (az IP-címét is beleértve) átvitelét világszerte a Cloudflare („Tartalomkézbesítési hálózat”) végzi. Alapértelmezés szerint erre a legközelebbi adatközpontban kerül sor. A Cloudflare adatközpontokat működtet az EU-n belül. Az EU-n kívüli országok esetén az „EU általános szerződési feltételekről“ kerül alkalmazásra. A támadások felismerése és az azok elleni védelem érdekében a Cloudflare olyan hozzáférési adatokat tárol, melyek általában 4 órán, de legkésőbb 3 napon belül törlésre kerülnek. A Cloudflare Adatvédelmi irányelveire vonatkozó további információkért a következő címet keresse fel: https://www.cloudflare.com/security-policy.  Arra vonatkozó információk, hogy pontosan mit tárol a Cloudflare a következő címen találhatóak: https://blog.cloudflare.com/what-cloudflare-logs/.  A webhely használatával hozzájárul ahhoz, hogy a fentieknek megfelelően végezze a Cloudflare az összegyűjtött adatok feldolgozását.

Partnereink listája

Azon partnereink listájának megtekintéséhez, akikkel együttműködünk analitikai, teljesítményi, vagy marketing célokból, kérjük kattintson ide. Legtöbb partnerünk csak abban az esetben kapja meg ügyfelünk személyes adatait, ha az ügyfél egy az illető partner hirdetésén keresztül látogatja meg weboldalunkat. Amikor az adatokat megosztjuk a partnereinkkel, minden esetben tiszteletben tartjuk az ügyfél adatvédelmi beállításait, azaz a személyes adatokat csak abban az esetben továbbítjuk partnereinknek, ha az ügyfél ebbe beleegyezett.

Automatska obrada

Provodi se zbog podjele klijenata u različite ciljne i korisničke skupine, uključujući, ali ne ograničavajući se na slanje biltena specifičnih za određenu skupinu u kojima se predstavljaju proizvodi i usluge Academic Singles ili za oglašavanje na temelju interesa tih ciljnih skupina, kao i za pružanje personaliziranih usluga, ponuda i popusta koji zadovoljavaju potrebe naših klijenata. Pravna osnova za Academic Singles je zakoniti interes za direktan marketing i oglašavanje vlastitih proizvoda. Academic Singles automatsku obradu koristi i za prepoznavanje obrazaca prijevare i sprečavanje zlouporabe web stranica. U tu se svrhu obrađuju sljedeći podaci: podaci profila, podaci o korištenju usluge, geografski podaci, podaci o plaćanju i narudžbama, kao i osobni podaci koji se prikupljaju u vezi s registracijom, ispunjavanjem testa osobnosti i profilom, korištenjem naše usluge procesom narudžbe. Podaci se sažimaju pod pseudonimom i u automatskom procesu uspoređuju s prethodnim podacima. U slučaju sumnje na zlouporabu, djelatnik pregledava informacije uključujući dotični profil i njegove podatke, kao i bilo koje kršenje ugovora od strane drugih članova. Ako se otkriju nezakonite ili neautorizirane aktivnosti bilo unutar ili izvan naše usluge, poduzimaju se mjere koje mogu imati značajan utjecaj na korisnika (uključujući suspendiranje i zatvaranje računa). Pravna osnova za Academic Singles i opravdani interes Academic Singlesčlanova je sprečavanje trećih strana u zlouporabi uslugu Academic Singles za ugovorne i/ili nezakonite aktivnosti.

Tagok közötti kommunikáció  

Néhány országban a(z) Academic Singles Prémium Tagjainak videóhíváson keresztüli kommunikációt kínál más tagokkal. Ezt egy az Egyesült Államokban székelő szolgáltató biztosítja, figyelembe véve az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) előírásait. A videóhívás titkosított, peer-to-peer alapú kapcsolatot hoz létre. Videó és audió tartalom nem kerül tárolásra. A videóhívás használatakor az IP-cím és az ügyfélazonosító továbbításra kerül a szolgáltatóhoz. A szolgáltató a videóhívás idejét és hosszát elmenti számlázási célokra. További adatinformáció ezzel kapcsolatban nem kerül begyűjtésre, sem továbbításra a(z) Academic Singles által. A videóhívás funkció használata kizárólag az ügyfél döntése.

Cookies (sütik)

A Academic Singles szolgáltatás egy részéhez szükség van a sütikre. A Academic Singles ezért nyomatékosan felhívja az ügyfelek figyelmét a sütik használatára.

A sütik olyan kis szöveges fájlok, amelyek vagy időben korlátozva mentődnek el a számítógép memóriájában (úgynevezett „munkamenet sütik“) vagy a számítógép merevlemezén (úgynevezett „állandó sütik“). A sütik pl. arra vonatkozóan tartalmaznak adatokat, hogy a felhasználó eddig hogyan kapcsolódott az adott szerverhez, eddig milyen ajánlatokra kattintott rá vagy hogy az eddigi üzleti tevékenysége során milyen fizetési feltételeket választott. A sütik fő célja az, hogy a weboldalakon a személyes beállítások mentésével kifejezetten az ügyfélre szabott kínálatot állítson össze, másrészt pedig a szolgáltatást a lehető legkényelmesebbé tegye, mivel az ügyfél ily módon látogathatja meg újra a weboldalt anélkül, hogy újra mentenie kellene a beállításait. A sütiket nem arra használjuk, hogy önállóan kivitelezzenek programokat vagy akár vírusokat telepítsenek az ügyfelek számítógépére.

A Academic Singles munkamenet sütiket, partner- és affiliate sütiket, valamint állandó sütiket használ.

Munkamenet sütik:

A Academic Singles úgynevezett „munkamenet sütiket“ használ. Ezeket nem mentjük le az ügyfél számítógépének merevlemezére, és a böngészőt elhagyva törlődnek. A munkamenet sütiket elsősorban a regisztrálási folyamat közben a login engedélyezésre használjuk.

 

Partner- és affiliate-sütik:

A Academic Singles ezenkívül úgynevezett „partner-sütiket“ ill. „affiliate-sütiket“ használ. Olyan sütiket értünk ez alatt, melyeket akkor használunk, ha egy ügyfél egy együttműködő partner reklámfelületén keresztül fér hozzá a Academic Singles szolgáltatásaihoz. Ezek a sütik arra szolgálnak, hogy el tudjunk számolni az együttműködő partnerekkel és nem tartalmazzák az ügyfél személyes adatait. Automatikusan törlődnek, ha az ügyfél regisztrál a Academic Singles weboldalra, vagy ha az adott sütik élettartama különben is lejárna.

Állandó sütik:

A Academic Singles úgynevezett „állandó sütiket“ használ arra, hogy lementse azokat a személyes használói beállításokat, melyeket az ügyfél a Academic Singles szolgáltatásainak használata közben használ. Ezzel egyrészt biztosítjuk, hogy az ügyfél a Academic Singles-weboldalainak újbóli felkeresése során megtalálja személyes beállításait, másrészt pedig azt a célt szolgálja, hogy automatikusan meg tudja különböztetni, hogy milyen tagsági státusza van az ügyfélnek, látott-e már bizonyos információkat és reklámintézkedéseket, vagy részt vett-e már valamelyik közvéleménykutatáson. Az állandó sütik használatával személyre szabottabbá és kedvezőbbé szeretnénk tenni a Academic Singles szolgálatatásait.

Partneroldalak:

Amennyiben a Academic Singles szolgáltatása más együttműködő partner weboldalába is bele van kötve, akkor ezek az együttműködő partnerek is használhatnak sütiket. A Academic Singles ezt nem tudja ellenőrizni és nem felelős együttműködő partnerei módszereiért. A Academic Singles ügyfeleinek saját biztonságuk érdekében azt javasolja, hogy tájékozódjanak az adott partnercég adatvédelmi rendelkezéseiről. Ugyanez vonatkozik arra az esetre, ha az ügyfél a Academic Singles együttműködő partnerének weboldalát vagy annak alkalmazását keresi fel. 

A legtöbb internetes böngésző úgy van beállítva, hogy elfogadja a sütiket. Az ügyfélnek azonban lehetősége és joga van arra, hogy böngészőjét úgy állítsa be, hogy az elutasítsa a sütiket, vagy legalább előtte megkérdezze az ügyfelet, hogy az igazolja őket. Amennyiben az ügyfél úgy dönt, hogy elutasítja, ill. kikapcsolja a sütiket, előfordulhat, hogy nem tudja használni a Academic Singlesvalamennyi szolgáltatását és nem mindegyik ajánlat működik hibamentesen.

 

Beleegyezési nyilatkozat

A szerződés megkötésével egyidejűleg hozzájárulok ahhoz, hogy az be2 S.à.r.l., 13 rue du Commerce L-1351 Luxemburg Luxemburg vagy az be2 S.à.r.l. nevében és megbízásából működő harmadik fél személyes adataimat a fenti célokra használja.

Tájékoztattak arról, hogy az be2 S.à.r.l. jegyzőkönyvbe veszi a beleegyezésemet.

Ezenkívül tájékoztattak arról is, hogy a személyemről a fent nevezett célokra gyűjtött adatokat az adatvédelmi alaprendelet (általános adatvédelmi rendelet) figyelembevételével dolgozzák fel.

Tájékoztattak arról, hogy adataim feldolgozása önkéntes alapon történik, és adataim feldolgozásához adott beleegyezésemet bármikor bármiféle hátrány nélkül megtagadhatom, ill. bármikor a jövőre nézve visszavonhatom.

Ehhez elegendő az be2 S.à.r.l.-nál regisztrált e-mail cím, ország, annak az ügyfél által használt Academic Singles szolgáltatás és a felhasználónév megadásával (választhatóan: a hozzárendelt elérhetőségi azonosító) e-mailt küldeni az alábbi címre:

[email protected]

Tájékoztattak arról, hogy az alábbi faxszámon faxon is felmondhatom: +36 15777340 vagy írásban az alábbi címen: be2 S.à.r.l., Academic Singles Ügyfélszolgálat / hozzájárulás visszavonása vagy adatkorrekció, 13 rue du Commerce L-1351 Luxemburg Luxemburg.

 

Beleegyezés adatainak reklámcélokra történő felhasználására

Egyetértek azzal, hogy be2 S.à.r.l. megküldi vagy megjeleníti a személyre szabott információkat az új vagy kiegészítő társkereső termékekről. Ide tartoznak a be2 S.à.r.l. partnercégeinek reklámjai is.

Tájékoztattak arról, hogy adataim lementéséhez adott beleegyezésemet és azok reklám célokra történő felhasználását bármikor, mindenféle hátrány nélkül, ingyenesen és jövőbeni hatállyal visszamondhatom. Ehhez elegendő a [email protected] címre elküldeni egy e-mailt az be2 S.à.r.l. –nál regisztrált e-mail cím, ország, annak az ügyfél által használt Academic Singles szolgáltatás és a felhasználónév megadásával (választhatóan: a hozzárendelt elérhetőségi azonosító).